میلاد عبدالعلی پور حقوقدان فعال و مطالبه گر بسیجی دربیانیه ای ویژگی ها و وظایف یک حقوقدان را یاد آور شد.

حقوقدانان بخش مهمی از بدنه این نظام مردمی هستند.مبنای حقوق را عدالت باید بدانیم چراکه قوانین حقوقی برای تحقق عدالت و امنیت وضع شده اند.

دشمنان نظام تلاش‌های زیادی انجام دادند که انقلاب را ناکارآمد و ناتوان جلوه دهند، اما با همین شعارهای مقدس انقلابی وتلاش های بسیجی وار همه اقشارایران ، آنها را در رسیدن به اهدافشان ناتوان میسازد.

عبدالعلی پور با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات کشور تصریح کرد: تحقق عدالت در چهار دهه اخیر با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نخواهد بود بی شک با تلاش حقوقدانان طبق رهنمود های رهبر معظم انقلاب در گام دوم میتوانیم جبرانی برای گذشته باشیم.

کاهش معضلات اجتماعی و آشنایی جامعه از قانون و حقوق شهروندی از جمله وظایف بارز یک حقوقدانان است. ما حقوقدانان باید ازطریق انجمن ها و تشکل های تخصصی به صورت محتوایی و ماهیتی پیرامون اهداف بیانیه گام دوم انقلاب و شنیدن نقطه نظرات حقوقدانان بپردازیم و همچنین راهکار های علمی در جهت هرچه بهترشدن تحقق این بیانیه ارائه دهیم.

چند ویژگی مطابق بیانیه رهبر انقلاب در خصوص جوان طراز گام دوم انقلاب:

 مومن و انقلابی، دانا و کاردان، پرانگیزه و پرتلاش، مسئولیت‌پذیر، آماده عمل و تلاش جهادی، داوطلب و فداکار، دارای همت، هوشیار، سرعت عمل و ابتکار، دارای نگاه و روحیه‌ی انقلابی، در میدان و پای کار، محقق و اندیشمند، امیدوار و خوش بین به آینده .

چند وظیفه مورد انتظار رهبرفرزانه انقلاب اسلامی از جوانان در گام دوم انقلاب:

راندن ترس و ناامیدی و پرورش نهال امید به آینده در خود و دیگران، جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ به مثابه‌ی الگوی کامل شناخت صحیح گذشته و درس گرفتن از تجربه‌ها نظام پیشرفته‌ی اسلامی، صیانت و پاسداری از انقلاب و عظمت و هیبت الهی آن، تلاش برای کاهش فاصله بین باید‌ها و واقعیت‌ها، شکستن محاصره‌ی تبلیغاتی دشمن، پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

درپایان باتشکراز زحمات خالصانه ریاست محترم قوه قضایه آیت الله ریئسی درخصوص اقدامات جهادی صورت گرفته،  به نمایندگی جمعی از بسیجیان حقوقدان استان کرمان آمادگی خود را جهت هرچه بهتر برگزار شدن اهداف بیانیه گام دوم انقلاب را اعلام میدارم.